Tìm

UNESCO cảnh báo về những tác động từ việc thăm dò dầu khí ở Namibia và Botswana

  • 30/12/2020 03:02
Baoton.vn - Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO cảnh báo về những tác động tiềm tàng của việc thăm dò dầu khí ở Namibia và Botswana đối với các tài sản của Di sản Thế giới vùng Đồng bằng sông Tsodila và Okavango.

Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO đã được biết về các kiến ​​nghị của các nhóm xã hội dân sự do văn phòng UNESCO ở Windhoek, Namibia tiếp nhận. Trung tâm đang theo dõi với sự chú ý và lo ngại về các dự án thăm dò dầu khí ở đông bắc Namibia và tây bắc Botswana của công ty Reconnaissance Africa (ReconAfrica) của Canada, có thể ảnh hưởng đến các tài sản của Đồng bằng sông Okavango và Di sản Thế giới Tsodilo.

Đồng bằng Okavango. Ảnh Cục Động vật hoang dã và Vườn quốc gia/Ian Johnson

Sau khi nhận được thông tin này, Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO đã yêu cầu thêm thông tin về các dự án và tác động tiềm tàng của chúng đối với các tài sản Di sản Thế giới theo đoạn 174 của Hướng dẫn Hoạt động Thực hiện Công ước Di sản Thế giới. Một cuộc họp trực tuyến cũng đã được tổ chức với hai Quốc gia thành viên liên quan.

Trong cuộc họp này, các Đại biểu thường trực của Cộng hòa Botswana và Namibia tại UNESCO đã nhắc lại cam kết của các nước đối với Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới và đảm bảo không thực hiện bất kỳ biện pháp cố ý nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tác động tiêu cực Giá trị Phổ quát Nổi bật (OUV) của bất kỳ tài sản Di sản Thế giới nào. Phái đoàn Botswanan đã chứng nhận thỏa thuận của mình với công ty về việc thay đổi khu vực được cấp phép nhằm loại trừ Di sản Thế giới Đồi Tsodilo, trước đây đã được đưa vào một cách sai lầm.

Tiến sĩ Mechtild Rössler, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO cho biết: “Ủy ban Di sản Thế giới luôn có quan điểm cứng rắn rằng các hoạt động thăm dò hoặc khai thác dầu khí là không phù hợp với tình trạng Di sản Thế giới.

Về vấn đề này, Trung tâm và đại diện của hai Quốc gia thành viên đã nhất trí theo đuổi cuộc đối thoại này, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình.

UNESCO luôn công nhận rằng cộng đồng địa phương và người dân bản địa là các bên liên quan và người chăm sóc các khu Di sản Thế giới và cần được công nhận là những nhân tố chính trong việc quản lý hiệu quả và phát triển bền vững một khu di sản. Tăng cường sự tham gia của họ trong việc quản lý các khu Di sản Thế giới và đảm bảo chia sẻ công bằng các lợi ích thu được từ di sản là một trong những mục tiêu chiến lược của Công ước Di sản Thế giới là Cộng đồng. Do đó, Chính phủ Botswana và Namibia cam kết đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được tham vấn về kết quả của bất kỳ Đánh giá tác động môi trường nào được thực hiện và nhắc lại mục tiêu của họ là thúc đẩy khu vực đạt được lợi ích kinh tế lớn hơn thông qua việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên của mình,

Cuối cùng, điều quan trọng cần lưu ý là tình trạng bảo tồn của đồng bằng Okavango sẽ được Ủy ban Di sản Thế giới xem xét tại phiên họp tiếp theo vào năm 2021.

Đức Minh

Nguồn UNESCO