Tìm

Mọi thông tin xin liên hệ:

Trung tâm UNESCO Bảo tồn Văn hóa

Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam

Địa chỉ: Số 89 đường Bà Huyện Thanh Quan,

Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Xuân

Email: unesco.baoton.vn@gmail.com

Hotline: 0987735964