Tìm

Cổng thông tin điện tử Trung tâm UNESCO nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam

Cổng thông tin chính thức của Trung tâm trong việc cập nhật tin tức về các hoạt động của trung tâm, các vấn đề nóng của UNESCO Việt Nam và Thế giới. Cập nhật tin tức về đời sống xã hội, đời sống văn hóa…  trong nước và thế giới. Tạo diễn đàn để các tổ chức, cá nhân giới thiệu mô hình tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm hay trong nỗ lực cải thiện hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa và di sản văn hóa Tôn giáo, Tín ngưỡng Việt Nam.