Tìm
 • Các giải thưởng của UNESCO

  Các giải thưởng của UNESCO

  1. Các Giải thưởng của UNESCO – Giải thưởng Hoà bình mang tên Houphouet-Boigny; – Các giải thưởng cho lĩnh vực giáo dục (có 5 loại giải thưởng chính, chủ…
 • Nguồn ngân sách của UNESCO

  Nguồn ngân sách của UNESCO

  Tài chính UNESCO được xây dựng từ hai nguồn ngân sách. Một nguồn từ ngân sách thường xuyên thu từ đóng góp tài chính bắt buộc của các nước thành…
 • Chiến lược của UNESCO

  Chiến lược của UNESCO

  Định hướng chiến lược của UNESCO Chiến lược hành động của UNESCO được thực hiện theo các Chương trình Trung hạn được Đại hội đồng UNESCO phê chuẩn. Các Chương…
 • Các lĩnh vực chuyên môn của UNESCO

  Các lĩnh vực chuyên môn của UNESCO

  Hành động hướng tới giải quyết các thách thức thời đại và toàn cầu UNESCO triển khai các hoạt động của mình trên các lĩnh vực chuyên môn sau: Giáo…
 • Tôn chỉ và Mục đích của UNESCO

  Tôn chỉ và Mục đích của UNESCO

  Vì sao người ta thường nói rằng “Mục đích của UNESCO là cao đẹp”? Lời mở đầu của Công ước UNESCO nói rằng: “Chiến tranh nảy sinh trong đầu óc…
 • Tên gọi và lịch sử ra đời của UNESCO

  Tên gọi và lịch sử ra đời của UNESCO

  Tên gọi đầy đủ của UNESCO Tên tiếng Anh: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. Tên tiếng Việt: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên…