Tìm

Bức tranh lụa cổ Phật giáo được chính phủ Anh hoàn chuyển cho Hàn Quốc

  • 19/08/2020 04:37
Baoton.vn - Vào trung tuần tháng 7, bức tranh lụa Xí Thịnh Quang Phật (Tejaprabha Buddha hay Buddha of Blazing Light) ra đời năm 1898 đã được Chính phủ Anh hoàn chuyển cho Phật giáo Hàn Quốc.

Tác phẩm này từng được thiết trí ở chùa Songgwang-sa (Tây nam Hàn Quốc, kích thước 141x102cm), được vẽ bởi hai vị Thiền sư Hyanghomyoyeong và Yongseoncheonhui.

Bức tranh lụa cổ Xí Thịnh Quang Phật (Tejaprabha Buddha hay Buddha of Blazing Light) ra đời năm 1898 của Phật giáo Hàn Quốc

Được biết, Tổ chức Di sản Văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài tình cờ có được thông tin về bức tranh từ một chương trình đấu giá cổ vật. Ngay sau đó, quy trình hoàn chuyển được tiến hành để đưa bức tranh về cố quốc.

Buổi lễ đánh dấu sự trở về của tác phẩm Phật giáo quan trọng này được tổ chức trang trọng tại Hội trường Tưởng niệm Văn hóa & Lịch sử Phật giáo Hàn Quốc (Seoul) – thông tin từ Phật giáo Tào Khê Hàn Quốc.

Từ khi được thành lập vào năm 2012 đến nay, tổ chức này đã tìm lại 193.000 vật thể văn hóa của Hàn Quốc rải rác ở 21 quốc gia trên toàn thế giới.

Theo Giác Ngộ