Tìm

AI có thể giúp tìm thêm địa điểm khí thải CO2 lưu trữ dưới lòng đất

  • 02/03/2020 07:26

Baoton.vn – Công nghệ lập bản đồ các cấu trúc ngầm bằng cách sử dụng các rung động động đất ‘ẩn’ dựa vào AI.

Các nhà khoa học mơ ước thu được khí thải CO2 lưu trữ dưới lòng đất, nhưng thật khó để tìm ra các túi để lưu trữ các khí thải đó – “địa chấn” của Trái đất gây khó khăn cho việc phát hiện ra các sóng tần số thấp có thể giúp lập bản đồ cảnh quan dưới mặt đất. Đó có thể không phải là một thách thức trong tương lai nhờ vào AI.

Các nhà khoa học MIT đã phát triển một hệ thống máy học sử dụng động đất để ước tính chính xác các sóng tần số thấp đó và lập bản đồ các cấu trúc ngầm. Theo các nhà nghiên cứu, đây là các “mẹo” trong đào tạo.

Ảnh Getty

Nhóm nghiên cứu đã đào tạo một mạng lưới thần kinh tích chập để tìm ra “mối tương quan ẩn” trong các thành phần của dữ liệu tần số cao từ các trận động đất mô phỏng. AI đã học cách tìm ra các mẫu có thể được sử dụng để suy ra các tần số thấp ‘thiếu’, để đặt nó theo một cách khác. Kết quả là một hệ thống thuật toán, trong trường hợp phù hợp, có thể ước tính tần số thấp và lập bản đồ ngầm với độ chính xác cao hơn trước.

Điều này không sẵn sàng để được sử dụng trong lĩnh vực này. AI chỉ tốt như tài liệu đào tạo của nó và có thể chùn bước nếu có một trận động đất nằm ngoài định mức. Một hệ thống trong thế giới thực sẽ cần phải hiểu hầu như mọi loại động đất và vật liệu ngầm. Và tuy nhiên mô phỏng hoạt động tốt, nhóm vẫn phải thử điều này ngoài phòng thí nghiệm.

Mặc dù vậy, công nghệ đầy hứa hẹn. AI có thể giúp hạn chế ảnh hưởng của loài người trên hành tinh bằng cách định vị nhiều nơi hơn để lưu trữ CO2. Nó cũng có thể giúp tìm thêm các túi năng lượng địa nhiệt và để các quốc gia tránh hoàn toàn việc tạo ra điện. Đối với vấn đề đó, có vấn đề đơn giản để hiểu thêm về Trái đất.

Các bản đồ ngầm càng chi tiết, các nhà khoa học được trang bị tốt hơn để giải thích các hiện tượng có thể vẫn còn bí ẩn.

Nguyên Cát

Theo Engadnet